Tel: 0312 557 54 94 PBX
 Cep Tel: 0533 543 84 45

Genel Müdürlük: Söğütözü Mah. 2177 Cad. No: 10 B İç Kapı No: 112 Çankaya/Ankara
Tesis: Barsama Mah. 3073 Sok. No:2 Kocasinan/Kayseri
"Bir Telefon yeter.."
Otogaz Dağıtım Şirketi
ankara@siringaz.com

Toplumsal Sorumluluk

KAMUYU  BİLGİLENDİRME

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ

   

İşletmenin Adı:  Şiringaz Petrol Ürünleri ve Tüp İmalat Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi

   Firmamızın yönetim kurul başkanı Ahmet Hakan AKFIRAT'tır.

   İşletmenin adresi: Genel merkez adresi Söğütözü Mah. 2177 Cad. No: 10 B İç Kapı No: 112 Çankaya/Ankara'dır. Tesis adresi ise Barsama mahallesi 3073. Sokak  No 2-b  Kocasinan/Kayseri’dir. İşletmenin bağlı bulunduğu grup şirketi yoktur.

   İşletmeci , büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkındaki yönetmelik gereğince yapılması gereken bütün beyanların yapıldığını taahhüt eder.

   Firmamızda 3 idari personel, 2 LPG tanker şöförü, 1 LPG tüpü dolum-boşaltım görevlisi, 1 sorumlu müdür, 2 tehli madde güvenlik danışmanı, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 1 iş yeri hekimi ve 1 çevre görevlisi görev almaktadır.

   Rafineri ve diğer dağıtıcılardan alınan LPG'nin tankerler vasıtası ile tesise veya bayilere taşınması-tanklarına boşaltılması, tesise taşınan LPG’nin istenilen miktar kadarının LPG tankerleri vasıtası ile bayilere taşınması ve bayii tanklarına boşaltıması, LPG tüpü içerisine dolum yapılması faaliyetleri yapılmaktadır.

   Kazanın türüne göre; hazırlanan hazolp risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planına göre gerekenler yapıldıktan sonra kazanın oluşumu ve gelişim seyri, ilgili tehli maddeler ve miktarları, kazanın insan sağlığı, çevre ve mallar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut veriler, alınan acil durum önlemleri, irtibat için kuruluş içi acil durum yönetim merkezinde tüm operasyonu yönetmekle sorumlu olan baş kontrolörün isim ve iletişim bilgilerinin tamanı aşağıda belirtilen kuruluşlara bildirilir.

 • Valilik
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 • İtfaiye Teşkilatları
 • İl Sağlık Müdürlüğü İlgili Bölge Yönetimleri

BÜYÜK BİR KAZAYA SEBEP OLABİLECEK TEHLİKELİ MADDELERİN BİLİNEN İSİMLERİ VE TEMEL TEHLİKLERİ

   LPG’nin temel tehleri:    Yanıcı ve patlayıcı maddedir.

   Sentetik boya’nın temel tehleri:Yanıcı ve zehirli maddedir.

   Sellozik tiner’in temel tehleri:    Yanıcı ve parlayıcı bir maddedir.

 

 

SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

            ŞİRİNGAZ A.Ş.’'nin faaliyette bulunduğu her yerde, tüm çalışanlar, Sağlık, Emniyet , Çevre ve Güvenlik konularındaki ilkeleri doğru uygulamakla yükümlüdür. 

Sağlık, Emniyet , Çevre ve Güvenlik konularındaki başarılı performansımız ile çalışanlarımızın sağlığı, emniyeti ve güvenliği işimizin başarısında hayati öneme sahiptir. 

Hedefimiz basit bir şekilde ifade edilebilir - kaza yapmamak, insanlara ve çevreye zarar vermemek. 

           Atık maddeler, emisyonlar ve enerjinin verimli kullanımı konusunda tedbirli davranmaya ve faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin güvenle kullanabileceği, kaliteli ürünler imal edeceğiz.

 

Biz: 

 • müşterilerimiz, çalışanlarımız, komşularımız, kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ve bizimle birlikte çalışanlar ile istişare edeceğiz, onları dinleyeceğiz ve taleplerine samimi cevaplar vereceğiz;
 • sektörümüzün standartlarını yükseltebilmek amacıyla ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve yasa belirleyici mercilerle işbirliği yapacağız;
 • performansımız konusunda (olumlu veya olumsuz) dürüst ve samimi raporlar vereceğiz;
 • sağlık, emniyet ,güvenlik ve çevre konularındaki performansımıza katkıda bulunanları takdir edeceğiz.

Politika beklentileri 

ŞİRİNGAZ A.Ş.'nin Sağlık Emniyet Çevre ve Güvenlik Yönetim Sisteminin Çerçevesi 

Tüm etkinliklerimiz ve faaliyetlerimizde: 

 • Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde tüm yasal mevzuatlara uyacak, Sağlık, Emniyet ,Çevre ve Güvenlik beklentilerimizi yerine getirecek, hatta bu beklentileri aşacağız.
 • Suç veya kötü niyet içeren faaliyetlerden kaynaklanabilecek kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı kendimizi, varlıklarımızı ve işletmelerimizi koruyacak güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çalışacağız.
 • Tüm çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve diğerlerinin eğitimini, SEÇ-G geliştirme uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmalarını, bu uygulamalara bağlı olmalarını sağlayacağız. Güvenli faaliyetlerin, sadece teknik donanım, sağlıklı tesis ve ekipmanlara değil aynı zamanda yetkin elemanlara ve aktif SEÇ-G kültürüne bağlı olduğunun ve hiç bir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığının bilincindeyiz.
 • SEÇ-G uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirildiğine dair sürekli güvence vereceğiz. Her ne kadar tüm şirket çalışanları firmanın Sağlık,Emniyet, Güvenlik ve Çevre performansından sorumlu olsa da, sağlık, emniyet,güvenlik ve çevre kaynaklı risklerin anlaşılması ve yönetimi bağlı oldukları amirlerin sorumluluğundadır.
 • Tehlerin tanımlanması, risk değerlendirmeleri, Güvence Yönetim Sistemi Değerlendirmeleri ve SEÇ-G sonuçlarının raporlanması konularına tümüyle katılacağız.
 • Faaliyetlerimizin bütünlüğü konusunda toplumun itimadını koruyacağız. Performansımızı açıklıkla rapor edecek, Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili dahili ve harici Sağlık, Emniyet Güvenlik ve Çevre konularını daha iyi idrak edilebilmesi için Şirket dışındaki kurum ve kuruluşlar ile istişarede bulunacağız.
 • ŞİRİNGAZ A.Ş. adına çalışan tüm taraflar faaliyetlerimizi ve itibarımızı etkileyebileceklerinin bilincinde olmalıdırlar ve bizim standartlarımız çerçevesinde hareket etmelidirler. Müteahhitlerimizin ve iş yaptığımız diğer kişi ve kuruluşların yönetim sistemlerinin bizim SEÇ-G performansına bağlılığımızla eş değerli olması hususunda kendimizi güvence altına alacağız.

ŞİRİNGAZ A.Ş.'nin SEÇ-G beklentileri SEÇ-G Yönetim Sistemleri kapsamında bulunan ve aşağıda özetlenen on üç esas ile detaylandırılmıştır. 

Liderlik ve sorumluluk: 

ŞİRİNGAZ A.Ş. organizasyonunun bütün kademelerinde görev yapan herkes sağlık, emniyet, teknik bütünlük ve çevre ile ilgili hedeflerimizin yerine getirilmesi hususunda çalışanları yönlendirmek ve konuya dahil etmekten sorumludur. Liderler, doğru SEÇ-G davranışları sergileyerek, SEÇ-G ile ilgili görev ve sorumlulukları açıkça belirleyerek, gerekli kaynakları temin ederek, ölçümleme yaparak, gözden geçirerek, ve SEÇ-G performansımızı sürekli geliştirerek bu sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Risk değerlendirmesi ve yönetim: 

Risk değerlendirmesi sürekli bir uygulama olup bütün SEÇ-G esaslarının mihenk taşıdır. Tehleri daima belirleyecek ve faaliyetlerimizle ilgili riskleri sürekli değerlendireceğiz. Risk yönetiminde başarılı olmak için harekete geçecek, böylece muhtemel kaza ve olayların etkisini azaltacağız. 

İnsanlar, eğitim ve davranışlar: 

İnsanların davranışlarının ŞİRİNGAZ A.Ş.'nin başarısında önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımız titizlikle seçilecek, eğitime tabi tutulacak, yetenekleri ve uygunlukları sürekli değerlendirilecektir. 

Müteahhitler ve üçüncü şahıslar ile çalışma: 

Grubumuzun iş performansında müteahhitlerin, tedarikçilerin ve diğerlerinin de önemi büyüktür. Bu kişilerin bizim adımıza işlerimizi yürütebilmeleri için onların da yetenek ve uygunluklarını değerlendireceğiz. SEÇ-G beklentilerimizin yerine getirilebilmesi için kendileri ile birlikte çalışacağız. Müteahhitlerimizin ve ortaklarımızın performanslarını izleyecek, satın alma uygulamalarımızın beklentilerimizi karşılayacak nitelikte olmasını sağlayacağız. 

Tesislerin tasarımı ve inşa edilmesi: 

Yeni tesisler ve hali hazırdaki tesislerin düzenlenmesi, kabul edilmiş standartlar, prosedürler ve yönetim sistemleri kullanılarak, emniyetli, güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir performans sağlayacak şekilde dizayn, temin, inşa ve ihale edilecektir. 

İşletme ve bakım: 

Tesislerin işletmesi ve bakımı halihazırdaki dizayn şartları çerçevesinde, emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı performans sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

Değişim yönetimi: 

Tüm süreli ve daimi organizasyon, personel, sistem, prosedür, ekipman, ürün değişikliklerinden kaynaklanabilecek sağlık, emniyet , çevre ve güvenlik  risklerinin kabul edilebilir bir seviyede tutulmasını sağlamak için bu değişikler değerlendirilecek ve yönetilecektir. Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik etkileri ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyacak ve yeni bilimsel delilleri dikkate alacağız. 

Enformasyon ve dokümantasyon: 

Faaliyetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında doğru bilgiler saklayacak, bu bilgileri güvenli bir şekilde kullanıma hazır tutacağız. 

Müşteriler ve ürünler: 

ŞİRİNGAZ A.Ş.  ürünleri ile ilgili tehleri belirleyecek, duyuracak ve yöneteceğiz. Kullanıcılara ve diğer kişilere, ürünlerimizle emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde iştigal etmelerine yardımcı olmak amacıyla güncel bilgi akımı sağlayacağız. 

Toplumun ve ilgililerin bilgilendirilmesi: 

Toplum bilinçlenmesinin önemine değer veriyoruz. Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin bütünlüğü ve SEÇ-G performansına bağlılığımız konusunda toplumun güvencesini korumak amacıyla toplum ve ilgililer ile aktif bir şekilde diyalog kuracağız. 

Kriz ve acil durum yönetimi: 

Tüm tesislerimizi, yerleşim birimlerimizi ve ürünlerimizi kapsayan Acil Durum Yönetim Planlarını hazır bulunduracağız. Bu planlar, bir olay veya kaza meydana gelmesi halinde, kadromuzu, müşterilerimizi, toplumu, çevreyi ve ŞİRİNGAZ A.Ş.'nin itibarını koruyacak ekipman, eğitim ve personeli belirtecektir. 

Olayların analizi ve önlem: 

Olayların veya kazaların tekrar vuku bulmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla olayları veya kazaları rapor ve analiz edecek, konu ile ilgili soruşturma yapacağız. Soruşturmalarımız olayın veya kazanın kökeni ve sistem bozukları üzerinde odaklanacaktır. Gelecekte olabilecek yaralanmaları veya kayıpları azaltmak üzere düzeltici ve önleyici önlemler alınacaktır.